دوشنبه, 30 مهر 1397

دفتر ریاست

فعالیتهای حوزه دفتر ریاست شامل

 

1- برنامه ریزی جهت ملاقات با ریاست دانشگاه

 

2- برنامه ریزی جلسات ریاست دانشگاه

 

3- تنظیم کارتابل های ریاست دانشگاه

 

4- پیگیری مکاتبات انجام شده حسب دستور ریاست دانشگاه

 

5- راهنمایی ارباب رجوع و انجام پیگیری درخواستهای دانشجویان

 

مسئول حوزه دفتر رياست : پرويز پوربخشیان

مسئول دفتررياست و كارشناس امور اداري : عليرضا پوربخشيان 

شماره تماس مستقیم برای ارتباط با دفتر ریاست دانشگاه پیام نور مرکزرامسر:

011-55215401

شماره نمابر: 55211967-011

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859