سه شنبه, 01 آبان 1397
اعضای هیئت علمی
دانشگاه پیام نور مرکز رامسر تا به 9 کاربران ثبت شده
جست و جو در ضوابط
نتایج جست و جو

تصویر نام نام خانوادگی پست الکترونیکی
بیتا باقرنژاد
بیتا
باقرنژاد
-
مرتضی ترخان
مرتضی
ترخان
-
جواد سمائی
جواد
سمائی
-
محمد شورمیج
محمد
شورميج
-
اشرف السادات قاسمی
اشرف السادات
قاسمی
-
ابوذر مرادی
ابوذر
مرادی
-
حمیدرضا مردانی
حمیدرضا
مردانی
...
نسرین نصر
نسرین
نصر
-
محسن واثقی
محسن
واثقی
...

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859