دوشنبه, 30 مهر 1397

روسای قبلی دانشگاه


اسامي روساي دانشگاه پيام نور مركز رامسر از ابتدا تا كنون:

 

1- دكتر سيد جعفر روحاني ازشروع تاسيس( سال 1370 ) تا سال 1376  

 

drroohani

 

2- دكتر مرتضي ترخان از سال 1376 الي سال 1384

 

drtarkhan

 

3- دكتر حسن مبيني از سال 1384 الي سال1385

 

drmobini

 

4- سيد جواد سمائي از سال 1386 الي فروردين 1392

 

mrsamaei

 

5- دكتر سيد افشين موسوي چلك از فروردين 1392 تا كنون

 

Drmoosavi

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859