دوشنبه, 30 مهر 1397

آشنایی با کارکنان دانشگاه

 

 

 

آشنايي با كاركنان دانشگاه

 

ساختار سازمانی

نام و نام خانوادگی

حوزه ریاست

آقای دکترسيد افشين موسوی چلك

 

مسئول دفتر

آقای پوربخشیان

 

روابط عمومي

خانم مشيري

 

معاونت آموزشی

 خانم دكتر نسرين نصر

 

مسئول آموزش

آقای خداوردی

 

کارشناسان آموزش

خانم برخورداری

خانم حاتمي

خانم اظهاری

آقای قدیری

آقای بلالمی

 آقاي اماني

 

دانش آموختگان

آقای قدیمی (مسئول)

آقای برفی

آقای محمد پور

 خانم ابوهاشمي مقدم

 

برنامه ریزی

آقای خان رمکی (مسئول)

آقای حسین پور

 

امتحانات

آقای اشرفی

 

مالی دانشجویی

خانم خالقی نیا

 

 

 

 

 

مسئول آزمایشگاه

آقای قاسم كردي

معاونت پژوهشی

 

 

 

اداره فناوری اطلاعات

 

آقای آقاجانی(مسئول)          

خانم راهب

کتابخانه

آقای پوربخشیان(مسئول)

آقای کریمی

آقای قاسمی

امور پژوهشی

آقاي واثقي

معاونت اجرایی

 

 

امور اداری

آقای پورکاظمی

 

دبیرخانه

خانم سیاسرنژاد


 

انباردار

آقای قاسم کردی

پشتیبانی و نقلیه

آقای موفقی

امور عمومی و کار پردازی

آقای طالشی

 

امور فرهنگی و فوق برنامه

آقای امیری

خانم مهرافشان

امور دانشجويي

خانم حاتمي

امور مالی

آقای کوزه گر

حراست

آقای پورکاظمی

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859