پنج شنبه, 03 اسفند 1396
ضمن عرض تبريك آغاز سال تحصيلي 97-96 ، مقدم دانشجويان جديد الورود را به دانشگاه پيام نور مركز رامسر گرامي مي داريم.

فراخوان اولین جشنواره ملی «ایده و طرحهای فناورانه» در اردیبهشت ماه 1396

 

2

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859