سه شنبه, 01 آبان 1397

برگزاری دو کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی و ترمیم شکستهای عاطفی برای دانشجویان رشته روانشناسی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در تاریخ 97/2/10 و 97/2/17 دو کارگاه آموزشی شکستهای عشقی وترمیم شکستهای عاطفی و کارگاه آموزش مهارتهای زندگی در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر برگزار شد . این دو کارگاه توسط استاد ارجمند خانم دکتر نسترن چرمچی و برای دانشجویان رشته روانشناسی برگزار گردید و استاد مربوطه دانشجویان را با مقوله شکستهای عشقی وترمیم شکستهای عاطفی آشنا نموده و گفتند :پژوهش ها ثابت کردهاند که 85% ازانرژی روانی آدم عاشق صرف معشوق میشود. انسان یک موجود 4 بعدی است. بعد زیستی،اجتماعی ، بعد روحانی و روانی و ...

IMG 20180524 080903 800x600

 

IMG 20180524 080907 800x600

 

IMG 20180524 080910 800x600

 

IMG 20180524 080922 800x600

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859