سه شنبه, 01 آبان 1397

بازدید جناب پروفسور دکتر محمدعلی کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور از دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر ،در تاریخ 97/2/24 آقای دکتر محمدعلی کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور از دانشگاه پیام نور مرکز رامسر بازدید نمودند . ایشان ضمن بازدید از فضای فیزیکی، آموزشی و امکانات دانشگاه ،طی جلسه ای با آقای دکتر موسوی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز رامسر ، در رابطه با نقش و اهمیت جایگاه فناوری و پژوهش های نوین در ارتقاء کیفیت دانشگاه صحبت کردند . ایشان خاطرنشان کردند: آموزش توام با پژوهش، نوآوری و فناوری رمز موفقیت کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است و دانشگاه پیام نور هم در این راستا حرکت می کند.

1 1

 

1 2

 

1 4

 

1 3

 

1 5

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859