سه شنبه, 01 آبان 1397

فراخوان شرکت ها ، هسته ها و واحدهای فناور مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور

با توجه به راه اندازی مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور مازندران در خردادماه سال جاری در دانشگاه پیام نور مرکز ساری ، بدینوسیله مطابق مصوبه شورای کارآفرینی دانشگاه از تمامی اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان محترم دانشگاه پیام نور مازندران دارای شرکت ثبت شده با فعالیت دانش بنیان و یا ایده نو و فناورانه برای تولید و تجاری سازی محصول یا خدمات خاص (هسته های نوآور) که متقاضی استقرار در مرکز نوآوری می باشند درخواست می شود حداکثر تا تاریخ 97/03/15 تقاضای خود را به مطابق فرم درخواست پذيرش در مركز نوآوري(پیوست) به اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال نمایند.

فرم درخواست پذيرش در مركز نوآوري

 

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859