دوشنبه, 30 مهر 1397

بازدید جناب آقای دکتر نازک تبار ریاست محترم دانشگاه پیام نوراستان مازندران از مرکز رامسر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر ، جناب آقای دکتر نازک تبار رییس دانشگاه پیام نور استان مازندران و تعدادی از مدیران استانی در روز دو شنبه مورخ 97/02/17 از دانشگاه پیام نور مرکز رامسر بازدید کردند . ایشان ضمن بازدید از فضای آموزشی و امکانات دانشگاه ، طی جلسه ای با آقای دکتر موسوی رییس دانشگاه و سرکار خانم دکتر نصر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر ، پیرامون ارتقاع سطح علمی ، تجهیز امکانات و توسعه دانشگاه پیام نور مرکز رامسر با یکدیگر به گفتگو نشستند.

IMG 0153 1024x768 800x600

 

IMG 0156 1024x768 800x600

 

IMG 0158 1024x768 800x600

 

IMG 0160 1024x768 800x600

 

IMG 0183 1024x768 800x600

 

IMG 0188 1024x768 800x600

 

IMG 0189 1024x768 800x600

 

IMG 0193 1024x768 800x600

 

IMG 0195 1024x768 800x600

 

IMG 0200 1024x768 800x600

 

IMG 0204 1024x768 800x600

 

IMG 0215 1024x768 800x600

 

IMG 0221 1024x768 800x600

 

IMG 0222 1024x768 800x600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859