پنج شنبه, 03 خرداد 1397

شرکت تیم فوتسال کارکنان پیام نور رامسر در مسابقات فوتسال دانشگاه پیام نور استان مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در تاریخ 97/2/5 به جهت وفاق وهمدلی هرچه بیشتر کارکنان دانشگاه پیام نور استان مازندران ، یک دوره مسابقات فوتسال به میزبانی دانشگاه پیام نور بهشهر برگزار گردید. در این مسابقه که بمدت سه روز ادامه داشت مراکز هریک تیم منتخب خود را شرکت دادند.

 

photo 2018-04-30 09-03-14 800x600

 

photo 2018-04-30 09-02-26 800x600

 

photo 2018-04-30 09-03-20 800x600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859