دوشنبه, 30 مهر 1397

شرکت تیم فوتسال کارکنان پیام نور رامسر در مسابقات فوتسال دانشگاه پیام نور استان مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در تاریخ 97/2/5 به جهت وفاق وهمدلی هرچه بیشتر کارکنان دانشگاه پیام نور استان مازندران ، یک دوره مسابقات فوتسال به میزبانی دانشگاه پیام نور بهشهر برگزار گردید. در این مسابقه که بمدت سه روز ادامه داشت مراکز هریک تیم منتخب خود را شرکت دادند.

 

photo 2018-04-30 09-03-14 800x600

 

photo 2018-04-30 09-02-26 800x600

 

photo 2018-04-30 09-03-20 800x600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859