دوشنبه, 30 مهر 1397

برگزاری کارگاه آموزشی ارائه تکنیک های ارتباط موثر و آسیب شناسی ارتباطها در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

 

به گزارش روابط عمومس دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در تاریخ 97/2/3 کارگاه آموزشی ارائه تکنیک های ارتباط موثر و آسیب شناسی ارتباطها توسط سرکار خانم دکتر الهه صادقی برگزار گردید. در این کارگاه که تعداد زیادی از دانشجویان رشته روانشناسی حضور داشتند ، استاد در خصوص روابط سالم وناسالم ، انسان سالم و ناسالم و تکنینک ها ومهارتهای زندگی مطالبی را عنوان نمودند .

photo 2018-04-23 10-23-32 800x600

 

photo 2018-04-23 10-25-17 800x600

 

photo 2018-04-23 10-25-22 800x600

 

photo 2018-04-23 10-25-26 800x600

 

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859