دوشنبه, 30 مهر 1397

**اطلاعیه تكميل فرم ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان **

دانشجويان محترم توجه نمايند ، با توجه به فعال شدن منوی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 28/1/97 لغایت 97/3/5 ، خواهشمند است نسبت به تكميل آن (طبق تصاویر راهنمای پایین ) اقدام نمایید

1

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

.

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859