دوشنبه, 30 مهر 1397

کسب مقام برتر توسط بانوان کارمند دانشگاه پیام نور رامسر در مسابقات ورزشی گرامیداشت دهه فجر شهرستان رامسر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در تاریخ 11/15/ 96 بانوان کارمند دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در مسابقات ورزشی بانوان گرامیداشت دهه فجر شهرستان رامسر در رشته دارت کارکنان دانشگاه های شهرستان رامسر به رقابت پرداختند و توانستند مقام برتر را به شرح ذیل کسب نمایند:

نفرات برتر مسابقات دارت گرامیداشت دهه فجر در بخش بانوان شهرستان رامسر

1- سرکار خانم عصمت سیاسر نژاد نفر اول از دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

2- سرکار خانم استبصاری دانشگاه بین الملل نفر دوم

3- سرکار خانم احترام سیاسر نژاد از دانشگاه پیام نور مرکز رامسرنفر سوم

photo 2018-02-05 08-43-18 800x600

 

photo 2018-02-05 08-43-27 800x600

 

photo 2018-02-05 08-43-30 800x600

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859