دوشنبه, 30 مهر 1397

* اطلاعیه مهم * امكان تقسيط شهريه براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه فراهم گرديد *اطلاعیه مهم *

 

كليه دانشجويان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری جهت پرداخت 50% شهريه ثابت ، مي توانند از تسهيلات قرض الحسنه با شرايط زير استفاده نمايند:

- دانشجو ميبايست از طريق زير نسبت به ثبت درخواست  و تاييد آن اقدام نمايد. شايان ذكر است پس از تاييد مدير مالي سازمان مركزي ، تسهيلات شهريه براي دانشجو محاسبه خواهد شد.

پيش خوان خدمت -> درخواست تقسيط شهريه -> درخواست جديد

-  تعداد اقساط حداكثر سه قسط  و مبلغ وام حداكثر به ميزان نصف شهريه ثابت مي باشد.

- سررسيد بازپرداخت اقساط  به شرح زير مي باشد :

            سررسيد اولين قسط 1396/12/20

            سررسيد دومين قسط 1397/01/20

            سررسيد سومين قسط 1397/02/20

 توجه 1: جهت مشاهده وام ثبت شده و تاريخ باز پرداخت اقساط از روش زير اقدام نماييد:

آموزش -> اطلاعات جامع دانشجو -> انتخاب لينك شهريه سرترم 3962

توجه 2: دانشجو ميبايست در موعد مقرر شده نسبت به پرداخت اقساط اقدام نمايد، شايان ذكر است در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط  ، دانشجو به اندازه مبلغ قسط پرداخت نشده بدهكار مي گردد.

توجه 3: بعد از اتمام تاريخ فوق هيچگونه تقسيطي در پرداخت شهريه نخواهد بود

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859