دوشنبه, 30 مهر 1397

بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی صنایع غذایی از کارخانه نان وشیرینی خزر گندمک تنکابن ،سردخانه قائم وگارگاه تهیه وتوزیع سادلاد ترنم کتالم وساداتشهر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در تاریخ 96/09/13 دانشجویان رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی از کارخانه نان وشیرینی خزر گندمک تنکابن ،سردخانه قائم وگارگاه تهیه وتوزیع سادلاد ترنم کتالم وساداتشهر ، بازدید نمودند. و طی این بازدید علمی استاد مربوطه سرکار خانم نیکجوی به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.

IMG 9689 1024x768 800x600

IMG 9690 1024x768 800x600

 

IMG 9714 1024x768 800x600

 

IMG 9722 1024x768 800x600

 

IMG 9724 1024x768 800x600

 

IMG 9726 1024x768 800x600

 

IMG 9730 1024x768 800x600

 

IMG 9737 1024x768 800x600

 

IMG 9741 1024x768 800x600

 

IMG 9744 1024x768 800x600

 

 

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859