پنج شنبه, 03 اسفند 1396
ضمن عرض تبريك آغاز سال تحصيلي 97-96 ، مقدم دانشجويان جديد الورود را به دانشگاه پيام نور مركز رامسر گرامي مي داريم.

*اطلاعیه تكميل فرم ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان *

 

دانشجويان محترم توجه نمايند ، با توجه به فعال شدن منوی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 96/9/04 لغایت 96/9/30 ، خواهشمند است نسبت به تكميل آن اقدام نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859