سه شنبه, 01 آبان 1397

انتصاب آقای دکتر موسوی به عنوان " عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان مازندران "

انتصاب آقای دکتر موسوی (رئیس دانشگاه پیام نور مرکز رامسر) به عنوان " عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان مازندران "

 

New Doc -- 001 1024x768

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859