برگزاری نشست بصیرتی بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در تاریخ 96/9/2 بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج با همکاری بسیج اداری وبسیج اساتید دانشگاه، جلسه نشست بصیرتی با موضوع سیاست جنگ تحمیلی ایران وعراق مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت .آقای دکتر شورمیج از اعضای علمی و عضو بسیج اساتید دانشگاه ضمن بررسی موضوع جنگ ایران و عراق، به موقیعت عربستان در منطقه و رویکرد جدید کشورهای متخاصم نسبت به ایران را مورد تجزیه تحلیل قرار داده و در پایان نیز جوابگوی سوالات شدند .

photo 2017-11-25 09-17-51 800x600

 

photo 2017-11-25 09-18-49 800x600

 

photo 2017-11-25 09-19-04 800x600

 

photo 2017-11-25 09-19-21 800x600

 

photo 2017-11-25 09-19-28 800x600

 

photo 2017-11-25 09-20-28 800x600