دوشنبه, 30 بهمن 1396
ضمن عرض تبريك آغاز سال تحصيلي 97-96 ، مقدم دانشجويان جديد الورود را به دانشگاه پيام نور مركز رامسر گرامي مي داريم.

* توجه * تغییر تاریخ امتحانات روز پنج شنبه 7 دیماه 96 * توجه *

 

بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به برگزاری آزمون نوبت هجدهم کارشناسی ارشد فراگیر در روز جمعه مورخ 96/10/08، کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ 96/10/07 در سیستم گلستان به روز دوشنبه مورخ 96/10/25 منتقل گردید.

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859