دوشنبه, 30 مهر 1397

اطلاعیه انتخاب پژوهشگران برتر دانشجو و کارمند

بدینوسیله باستحضار میرساند کارمندان و دانشجویان گرانقدر مشمول شرایط ذیل به واحد کارآفرینی دانشگاه مراجعه فرمایند:

الف) دانشجویان و کارمندان اداری دانشگاه که از تاریخ 1/7/95 لغایت 1/7/96 بیش از یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجله های معتبر پژوهشی و ثبت شده در سامانه گلستان را دارند، طی لیستی که در آن شخص، عنوان مقاله و سهم مشارکت وی مشخص باشد ( به همراه مستندات).

ب) دانشجویان و کارمندان اداری دانشگاه که از تاریخ 1/7/95 لغایت 1/7/96 یک اختراع معتبر ثبت شده دارند، طی لیستی که در آن عنوان اختراع و شماره تأییدیه آن آمده باشد   ( به همراه مستندات).

ج) دانشجویان و کارمندان اداری دانشگاه که از تاریخ 1/7/95 لغایت 1/7/96 کتاب چاپ شده دارند، طی لیستی که در آن عنوان کتاب و شابک، محل انتشار مشخص باشد( به همراه مستندات).

د) کارآفرین برتر همراه با رزومه کاری

ه) یک دانش آموخته برتر (رساله برتر) طبق شاخص های زیر:

*- نمره بالای 19

*- تعداد مقالات مستخرج

*- در نظر گرفتن کیفیت کار مقالات مستخرج

*- تولید محصول و تجاری سازی

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859