کسب عنوان مرکز نمونه دانشگاهی توسط دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در استان مازندران

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر، با توجه به ارزیابی های انجام گرفته توسط هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان مازندران ، دانشگاه پیام نور مرکز رامسر برای چهارمین سال پیاپی بعنوان مرکز نمونه دانشگاهی در برگزاری امتحانات نیمسال دوم 96-95 انتخاب شد . این موفقیت را به کلیه اساتید بزرگوار ، کارکنان گرانقدر و دانشجویان گرامی دانشگاه تبریک عرض میگوییم .

photo -- --