دوشنبه, 30 مهر 1397

برگزاری آزمون آزمایشی جامع داوطلبان کنکور سراسری شهرستان رامسر در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر ، در تاریخ 96/3/13 کنکور آموزشی داوطلبان کنکور سراسری شهرستان رامسر در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر برگزار شد . از آنجاییکه دانشگاه پیام نور مرکز رامسر تنها حوزه برگزاری آزمون سراسری (کنکور سراسری ) در این شهرستان است ، این آزمون آزمایشی توانست از جهت آشنایی داوطلبان کنکور سراسری با حوزه برگزاری کنکور ، کمک زیادی بکند. ضمنا داوطلبان قبل و پس از برگزاری آزمون با امکانات آموزشی و فیزیکی دانشگاه آشنا شدند . لازم به ذکر است که آزمونهای آزمایشی مورخ 26 خرداد و 2 تیر نیز در این دانشگاه برگزار خواهند شد.

photo 2017-06-11 08-06-27 800x600

 

photo 2017-06-11 08-05-35 800x600

 

photo 2017-06-11 08-07-10 800x600

 

 

photo 2017-06-11 08-07-07 800x600

 

photo 2017-06-11 08-07-20 800x600

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859