دوشنبه, 30 مهر 1397

تمدید زمان تغییر محل آزمون برای دانشجویان دانشگاه پیام نور

 

بدینوسیله به استحضار میرساند از روز شنبه 96/02/23 لغایت روز چهارشنبه 96/02/27 تغییر محل آزمون مجدداً فعال خواهد شد. که دو روز ابتدای آن (96/02/23 و 96/02/24) فقط مختص دانشجویان کارشناسی ارشد میباشد.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859