دوشنبه, 30 بهمن 1396
ضمن عرض تبريك آغاز سال تحصيلي 97-96 ، مقدم دانشجويان جديد الورود را به دانشگاه پيام نور مركز رامسر گرامي مي داريم.

تمدید زمان تغییر محل آزمون برای دانشجویان دانشگاه پیام نور

 

بدینوسیله به استحضار میرساند از روز شنبه 96/02/23 لغایت روز چهارشنبه 96/02/27 تغییر محل آزمون مجدداً فعال خواهد شد. که دو روز ابتدای آن (96/02/23 و 96/02/24) فقط مختص دانشجویان کارشناسی ارشد میباشد.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859