سه شنبه, 01 آبان 1397

بازدید هیئت نظارت و بازرسی دانشگاه مازندران از دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

IMG 8651 1600x1200 800x600

 

IMG 8655 1600x1200 800x600

 

IMG 8657 1600x1200 800x600

 

IMG 8667 1600x1200 800x600

 

IMG 8671 1600x1200 800x600

 

IMG 8677 1600x1200 800x600

 

IMG 8681 1600x1200 800x600

 

IMG 8697 1600x1200 800x600

 

IMG 8700 1600x1200 800x600

 

IMG 8723 1600x1200 800x600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859