دوشنبه, 30 بهمن 1396
ضمن عرض تبريك آغاز سال تحصيلي 97-96 ، مقدم دانشجويان جديد الورود را به دانشگاه پيام نور مركز رامسر گرامي مي داريم.

بازدید هیئت نظارت و بازرسی دانشگاه مازندران از دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

IMG 8651 1600x1200 800x600

 

IMG 8655 1600x1200 800x600

 

IMG 8657 1600x1200 800x600

 

IMG 8667 1600x1200 800x600

 

IMG 8671 1600x1200 800x600

 

IMG 8677 1600x1200 800x600

 

IMG 8681 1600x1200 800x600

 

IMG 8697 1600x1200 800x600

 

IMG 8700 1600x1200 800x600

 

IMG 8723 1600x1200 800x600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859