دوشنبه, 30 مهر 1397

نشست صمیمانه ریاست دانشگاه با مسئول بسیج دانشجویی شهرستان رامسر در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در تاریخ 96/1/23 نشست صمیمانه ریاست و معاونت دانشگاه با مسئول بسیج دانشجویی شهرستان برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر موسوی رئیس دانشگاه ضمن خیر مقدم گویی ، در خصوص اهمیت تعامل و همکاری هر چه بیشتر بین بسیج و دانشگاه مطالبی عنوان نمودند. سپس آقای یوسفیان ضمن تشکر ، وجود همکاری و تعامل دوجانبه را از عوامل موثر در پیشبرد اهداف فرهنگی در دانشگاه دانست.

photo 2017-04-15 08-50-50 800x600

 

photo 2017-04-15 08-50-57 800x600

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859