دوشنبه, 30 مهر 1397

اعزام کاروان راهیان نور دانشگاه پیام نور رامسر به مناطق جنگی

 

امروز زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست.   مقام معظم رهبری

دانشگاه پیام نور رامسر هر ساله کاروانی را برای دیدن مناطق جنگی جنوب کشور راهی می کند که امسال هم اینچنین بوده است. اين اردو در تاریخ 15/12/ 95الی 19/12/95 برگزار شد و دانشجويان دانشگاه پیام نور مرکز رامسر از مناطق جنگي جنوب کشور از جماه یادمانهای فتح المبین –فکه- طلایه –شلمچه –اروند – دهلاویه ... بازید نمودند و با شهداي 8 سال دفاع مقدس و رهبر معظم انقلاب تجديد ميثاق نمودند. این سفر روحانی ومعنوی با برنامه های متنوع فرهنگی همراه بود ومقرر گردید طی یک برنامه از نوسندگاه برترین خاطره تجلیل بعمل آمد .

photo 2017-04-15 08-47-27 800x600

 

photo 2017-04-15 08-47-51 800x600

 

photo 2017-04-15 08-47-55 800x600

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859