دوشنبه, 30 بهمن 1396
ضمن عرض تبريك آغاز سال تحصيلي 97-96 ، مقدم دانشجويان جديد الورود را به دانشگاه پيام نور مركز رامسر گرامي مي داريم.

گزارش تصویری شرکت دانشگاهیان پیام نور مرکز رامسر در راهپیمایی 22 بهمن ماه 95

 

photo 2017-02-11 08-09-44 800x600

 

photo 2017-02-11 08-09-49 800x600

 

photo 2017-02-11 08-09-38 800x600

 

photo 2017-02-11 08-09-35 800x600

 

photo 2017-02-11 08-08-44 800x600

 

photo 2017-02-11 08-09-19 800x600

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859