دوشنبه, 30 مهر 1397

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای مطالعه و یادگیری در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در تاریخ 95/09/06 کارگاه مهارتهای مطالعه و یادگیری در دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه جناب آقای دکتر کاویانی مدرس مربوطه، دانشجویان را با اصول و روشهای صحیح مطالعه و یادگیری بهتر مطالب آشنا نمودند. این کارگاه با استقبال زیادی از سوی دانشجویان رو به رو شد.

IMG 20161126 141125 800x600

 

photo 2016-11-29 09-08-15 800x600

 

photo 2016-11-29 09-08-43 800x600

 

photo 2016-11-29 09-08-39 800x600

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859