سه شنبه, 01 آبان 1397

برگزاری جلسه هم اندیشی تشکلهای دانشجویی در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در تاریخ 95/09/01 جلسه هم اندیشی تشکلهای دانشجویی برگزار گردید .در این جلسه نمایندگانی از بسیج دانشجویی ، کانونهای فرهنگی ، انجمنهای علمی و مدیریت فرهنگی دانشگاه حضور داشتند و در رابطه با برگزاری باشکوه مراسم روز دانشجو ( 16 آذر ) گفتگو و تصمیم گیری شد و مقررگردید مصوبات جلسه جهت تصمیم گیری و تایید نهایی به شورای فرهنگی دانشگاه فرستاده شود .

photo 2016-11-22 11-18-35 800x600

 

photo 2016-11-22 11-22-06 800x600

 

photo 2016-11-22 11-19-57 800x600

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859