سه شنبه, 01 آبان 1397

متن کامل سخنان دکتر شریعت نژاد در مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

 

   مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام ­نور رامسر در تاریخ 95/08/16 در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نوراین شهر برگزار گردید.

این مراسم با حضور دکتر محمد محمودی میمند مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام ­نور،دکتر شمس الله شریعت ­نژاد نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی، مهندس سروری فرماندار شهرستان، مهندس باقر سلیمی شهردار کتالم و سادات­شهر، اعضای محترم شورای اسلامی شهر رامسر و کتالم و ساداتشهر، تعداد زیادی از مسئولین شهرستان رامسر، خیرین دانشگاه ساز، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام­نور مرکز رامسر به همراه خانواده­ هایشان برگزار شد.

IMG 2225 1600x1200 800x600

 

دکترشریعت نژاد نماینده محترم مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی دراین جلسه ازاقدام بسیارخوب ریاست دانشگاه جناب دکترموسوی به جهت آشنایی دانشجویان با دستاوردها وعملکردهای دانشگاه تشکرنمود و در ادامه ضمن خیرمقدم به دانشجویانی که این مرکز را برای ادامه تحصیل انتخاب نمودند ، آرزوی توفیق و سربلندی و پیشرفتهای روزافزون برای آنان طلب نمود و در ادامه سخنان خود از مسئولین شهرستان وخیرینی که همیشه باحمایتهای خود باعث پیشرفت دانشگاه درتمام سطوح شده اند تقدیرنمود و اظهار داشت: این همه حمایت و طرفداری نشان از برجستگی خاصی است که دانشگاه خصوصا آقای دکتر موسوی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز رامسر و معاون آموزشی دانشگاه سرکار خانم دکتر نصر و دست اندرکاران آن دارند.

     دکتر شریعت نژاد نماینده محتزم مردم شریف رامسر، تنکابن و عباس آباد در مجلس درادامه سخنان خود ازحمایتهای جناب دکترمحمودی میمند مدیرکل نظارت وارزیابی دانشگاه پیام نور درخصوص توجه ویژه ایشان به دانشگاه پیام نور مرکز تشکرنمودند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه همین بخش تصریح نمود: دانشجویان باید بر سطح اطلاعات و دانایی خود هر روز بیفزایند و عافیت طلبی را پیشه خود نکنند و اگر چنین شد همه ضرر خواهند کرد وهمیشه دانایان در مسیر دانایی ارج و قرب خود راخواهند داشت وباید در این مسیر یادبگیریم و برمعلومات خود بیفزاییم و فقط صرف گرفتن مدرک نباشد و اگر در خدمت دانایی باشیم، دانایی همه جا به کار ما خواهد آمد.

نماینده مجلس در خانه ملت همچنین ادامه داد و افزود: رامسر عروس شهرهای ایران است و هیج جای کشور به زیبایی این منطقه نمی رسد و این یک هدیه الهی به مردم این منطقه می باشد و بر همین اساس هم نوع نگاه و گویش و فرهنگ غنی را ،به جهت توسعه آموزش عالی منطقه برخوردار است.

   دکترشریعت نژاد ادامه داد و افزود: دانشگاه پیام نوریکی ازموفق ترین دانشگاههای کشوراست وازنظرسطح علمی، دانایی و مهارت از خیلی ازدانشگاهها برتری دارد و نوع نگاه آن نیزمتفاوت ازسایردانشگاههاست.

         وی درادامه همین بخش تصریح کرد:80 درصد ازدانشگاههای کشور نصف دانشگاه پیام نور رامسر امکانات ندارند وازسال54 که من دردانشگاه بودم وتا به امروز با توجه به مسئولیتها و بازدیدهایی که از مراکز آموزشی داشتم به لحاظ مدیریت خوب و اساتید مجرب و امکانات هیچ یک از مراکزآموزشی حریف پیام نور نخواهند شد و من همیشه از دانشگاه پیام نوربه جهت پیشرفتهای فیزیکی و افزایش راندمان علمی حمایت کرده ودرآینده نیزحمایت خواهم کرد.

 

   عضوکمیسیون منابع طبیعی مجلس درهمین راستا درادامه سخنان خود بیان داشت، برنده این میدان کسانی هستند که بیشترازدیگران می دانند وتعهد بیشتری دارند و شما دانشجویان باید باکسب علم ومعرفت وتزکیه برای خدمتگزاری درعرصه های سازندگی کشور آماده باشید.

دکترشریعت نژاد درپایان باردیگرازحمایتهای هیات امنای دانشگاه وخصوصا خیرین تشکرنمود.

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859