دوشنبه, 30 بهمن 1396
ضمن عرض تبريك آغاز سال تحصيلي 97-96 ، مقدم دانشجويان جديد الورود را به دانشگاه پيام نور مركز رامسر گرامي مي داريم.

فراخوان نشریه علمی حوزۀ شیمی دانشگاه پیام نور با عنوان «نشریه ایرانی شیمی آلی»

 

به اطلاع استادان، پژوهشگران و دانشجویان گرامی میرساند ، پیرو فراخوان نشریه علمی حوزۀ شیمی دانشگاه پیام­ نور با عنوان « نشریه ایرانی شیمی آلی »، به نشانی سامانه الکترونیکی http://ijoc.journals.pnu.ac.ir ، آماده دریافت مقالات شما بزرگواران می باشد.

Farakhan1

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859