سه شنبه, 01 آبان 1397

فراخوان نشریه علمی حوزۀ شیمی دانشگاه پیام نور با عنوان «نشریه ایرانی شیمی آلی»

 

به اطلاع استادان، پژوهشگران و دانشجویان گرامی میرساند ، پیرو فراخوان نشریه علمی حوزۀ شیمی دانشگاه پیام­ نور با عنوان « نشریه ایرانی شیمی آلی »، به نشانی سامانه الکترونیکی http://ijoc.journals.pnu.ac.ir ، آماده دریافت مقالات شما بزرگواران می باشد.

Farakhan1

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859