شنبه, 05 اسفند 1396
ضمن عرض تبريك آغاز سال تحصيلي 97-96 ، مقدم دانشجويان جديد الورود را به دانشگاه پيام نور مركز رامسر گرامي مي داريم.

تاليف کتاب درسي توسط دکتر محمد شورمیج عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مركز رامسر توسط انتشارات دانشگاه گیلان

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر کتاب کارکرد سیاسی و اقتصادی گیلان در عصر صفوی تا پایان شاه عباس اول توسط دکتر محمد شورمیج عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور مرکز رامسر به عنوان منبع درسی رشته تاریخ توسط انتشارات دانشگاه گیلان به چاپ رسید.

photo 2016-10-01 09-58-20 800x600

.

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859