دوشنبه, 30 مهر 1397

تاليف کتاب درسي توسط دکتر محمد شورمیج عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مركز رامسر توسط انتشارات دانشگاه گیلان

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر کتاب کارکرد سیاسی و اقتصادی گیلان در عصر صفوی تا پایان شاه عباس اول توسط دکتر محمد شورمیج عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور مرکز رامسر به عنوان منبع درسی رشته تاریخ توسط انتشارات دانشگاه گیلان به چاپ رسید.

photo 2016-10-01 09-58-20 800x600

.

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859