دوشنبه, 30 مهر 1397

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی

 

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی خانم سمانه باباپور کلیجی با عنوان سنتز دی هیدرو پیریمیدین ها در حضور کاتالیست نانوفریت کبالت روز پبج شنبه مورخ 95/06/25 ساعت 9 صبح در اتاق ویدئو کنفرانس دانشگاه تشکیل میشود.

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859