شنبه, 05 اسفند 1396
ضمن عرض تبريك آغاز سال تحصيلي 97-96 ، مقدم دانشجويان جديد الورود را به دانشگاه پيام نور مركز رامسر گرامي مي داريم.

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی

 

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی خانم سمانه باباپور کلیجی با عنوان سنتز دی هیدرو پیریمیدین ها در حضور کاتالیست نانوفریت کبالت روز پبج شنبه مورخ 95/06/25 ساعت 9 صبح در اتاق ویدئو کنفرانس دانشگاه تشکیل میشود.

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859