دوشنبه, 30 مهر 1397

بازدید دکتر فیصل حسنی و دکتر محسن ضرغام از دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در تاریخ 95/2/7 آقای دکتر فیصل حسنی معاون محترم اداری ، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور کشور و آقای دکتر محسن ضرغام مدیر کل محترم دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور کشور ،از دانشگاه پیام نور مرکز رامسر بازدید نمودند و طی جلسه ای با آقای دکتر دیوسالار رئیس محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران ، آقای دکتر موسوی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز رامسر و خانم دکتر نصر معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه ،در رابطه با مسائل مربوط به دانشگاه گفتگو نمودند.

IMG 6939 800x600

 

IMG 6947 800x600

 

IMG 6949 800x600

 

IMG 6954 800x600

 

IMG 6960 800x600

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859