سه شنبه, 01 آبان 1397

برگزاری کارگاه تخصصی جرم شناسی در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر کلاس ضمن خدمت کارکنان با موضوع "جرم شناسی و مدیریت پیشگیری از وقوع جرم " در دانشگاه برگزار گردید . این کارگاه که در پنج جلسه برگزار شد ، آقای احمد جعفرسعیدی داستان محترم شهرستان رامسر بعنوان مدرس کارگاه در رابطه با انواع جرم، علل وقوع و راههای پیشگیری از آن مطالب ارزنده ومفیدی را ارائه نمودند.

photo 2016-01-31 08-19-41

 

photo 2016-01-31 08-20-45

 

photo 2016-01-31 08-20-57

 

photo 2016-01-31 08-21-09

 

photo 2016-01-31 08-21-16

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859