سه شنبه, 01 آبان 1397

برگزاری امتحانات نیمسال اول 94-95 در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 94-95 در تاریخ 94/10/1 لغایت 94/10/26 در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر برگزار گردید.آقای دکتر دیوسالار رئیس دانشگاه پیام نور استان مازندران و آقای دکتر بنی مهد بازرس کشوری نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور و همینطور مسئولین شهرستان ، از روند برگزاری امتحانات بازدید کردند.

photo 2016-01-17 08-10-17 800x600

 

photo 2016-01-17 08-12-17 800x600

 

photo 2016-01-17 08-11-54 800x600

 

IMG 6514 320x200 800x600

 

IMG 6497 320x200 800x600

 

IMG 6505 320x200 800x600

 

photo 2016-01-17 08-13-22 800x600

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859