دوشنبه, 30 مهر 1397

برگزاری کارگاه آموزشی هوش مالی در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

 

در تاریخ 94/9/23 کارگاه هوشی مالی در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر برگزار کردید. در این کارگاه که با استقبال زیاد دانشجویان روبرو گردید ، مدرسین کارگاه خانم مختاری وآقای کیایی هریک در خصوص نحوءورود به بازار کار ، تفاوت هوش مالی با هوش ذهنی، چه کسانی به هوش مالی بیشتری نیازمندند،هوش کسب در آمد بیشتر و... مطالبی را برای دانشجویان عنوان نمودند.

photo 2015-12-15 08-47-06 800x600

 

photo 2015-12-15 08-46-23 800x600

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859