سه شنبه, 01 آبان 1397

برگزاری کارگاه تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در تاریخ 94/8/18 دومین کارگاه کارآفرینی با محوریت تشخیص فرصت کارآفرینانه در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر برگزار گردید. این کارگاه که با حضور آقای دکتر موسوی ریاست دانشگاه و استقبال جمع کثیری از دانشجویان رشته های مختلف همراه بود، جناب آقای دکتر سعیدی در خصوص ایجاد فرصت های کارآفرینانه و استفاده بهینه از موقعیت ها وهمچنین ایده پردازی و عملی کردن ایده ها با توجه به نظریه های دانشمندان ، مطالبی را در قالب پاورپینت عنوان نمودند.

IMG 6268 1280x768

 

IMG 6272 1280x768

 

IMG 6273 1280x768

 

IMG 6275 1280x768

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859