دوشنبه, 30 مهر 1397

اطلاعيه ثبت نام كارگاه كارآفريني و كسب و كار براي دانشجويان دانشگاه پيام نور

 

قابل توجه دانشجویان گرامي

اداره پژوهش وکارآفرینی وارتباط با صنعت دانشگاه در نظر دارد یک دوره کارگاه آموزشی با محوریت کار آفرینی وآشنایی با فضای کسب وکار برای دانشجویان دانشگاه پیام نور به شرح ذیل برگزار نماید :

ردیف

نام کارگاه

زمان

1

مبانی کار آفرینی

دوشنبه 94/7/27

2

تشخیص فرصت کار آفرینانه

دوشنبه 18/8/94

3

خلاقیت ونوآوری

دوشنبه 94/8/25

4

تهیه طرح کسب وکار

دوشنبه 94/9/9

5

هوش مالی

دوشنبه 94/9/23

 

شرایط ثبت نام: کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور         مهلت ثبت نام:حداکثر تا تاریخ:94/7/25

محل ثبت نام :دفتر فرهنگی دانشگاه پیام نور                             ساعت اجراء:9الي 12

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859