دوشنبه, 30 بهمن 1396
ضمن عرض تبريك آغاز سال تحصيلي 97-96 ، مقدم دانشجويان جديد الورود را به دانشگاه پيام نور مركز رامسر گرامي مي داريم.

برگزاري آزمون سراسري سال 94 در دانشگاه پيام نور مركز رامسر

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور مركز رامسر ، كنكور سراسري سال 94 شهرستان رامسر طي روزهاي 21 و 22 خرداد ماه در دانشگاه پيام نور مركز رامسر برگزار شد. اين آزمون ها در پنج گروه آزمايشي علوم تجربي ، علوم انساني ، رياضي و فني ، هنر و زبان خارجي برگزار شد.آقاي دكتر ديوسالار رياست محترم دانشگاه پيام نور استان مازندران و تعدادي از مسئولين شهرستاني از روند برگزاري كنكور در اين دانشگاه ديدن كردند.

ضمنا تعداد داوطلبان شركت كننده در اين آزمونها در شهرستان رامسر به شرح ذيل بوده است:

رشته علوم تجربي 338 نفر زن و 144 نفر مرد ، رشته علوم رياضي و فني 95 نفر زن و 106 نفر مرد ، رشته علوم انساني 104 نفر زن و 42 نفر مرد ،رشته هنر 17 نفر زن و 10 نفر مرد و رشته زبان خارجي 60 نفر زن و 22 نفر مرد بوده است.

IMG 5711 1280x768 800x600

 

IMG 5721 1280x768 800x600

 

IMG 5743 1280x768 800x600

 

IMG 5702 1280x768 800x600

 

IMG 5716 1280x768 800x600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859