دوشنبه, 30 مهر 1397

برگزاري آزمون سراسري سال 94 در دانشگاه پيام نور مركز رامسر

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور مركز رامسر ، كنكور سراسري سال 94 شهرستان رامسر طي روزهاي 21 و 22 خرداد ماه در دانشگاه پيام نور مركز رامسر برگزار شد. اين آزمون ها در پنج گروه آزمايشي علوم تجربي ، علوم انساني ، رياضي و فني ، هنر و زبان خارجي برگزار شد.آقاي دكتر ديوسالار رياست محترم دانشگاه پيام نور استان مازندران و تعدادي از مسئولين شهرستاني از روند برگزاري كنكور در اين دانشگاه ديدن كردند.

ضمنا تعداد داوطلبان شركت كننده در اين آزمونها در شهرستان رامسر به شرح ذيل بوده است:

رشته علوم تجربي 338 نفر زن و 144 نفر مرد ، رشته علوم رياضي و فني 95 نفر زن و 106 نفر مرد ، رشته علوم انساني 104 نفر زن و 42 نفر مرد ،رشته هنر 17 نفر زن و 10 نفر مرد و رشته زبان خارجي 60 نفر زن و 22 نفر مرد بوده است.

IMG 5711 1280x768 800x600

 

IMG 5721 1280x768 800x600

 

IMG 5743 1280x768 800x600

 

IMG 5702 1280x768 800x600

 

IMG 5716 1280x768 800x600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859