سه شنبه, 01 آبان 1397

نشست دبیران انجمنهاي علمي وکانونهاي فرهنگي هنري دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور مركز رامسر در مورخه 94/1/24 به جهت همدلی وهم اندیشی بیشتر دانشجویان، نشست دبیران انجمنها وکانونها در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر برگزار گردید.در این جلسه که باحضور مسئول فرهنگی وکارشناس فرهنگی همراه بود ، دبیران انجمنها وکانونها درخواستهای خود را در دو بخش تخصصی وعمومی عنوان نمودند .در پایان نیز مقرر گردید که جهت هم اندیشي بیشتر این جلسات بطور مستمر تکرار شود .

IMG 5067 1024x768 800x600

IMG 5072 1024x768 800x600

IMG 5074 1024x768 800x600

IMG 5081 1024x768 800x600

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859