دوشنبه, 30 بهمن 1396
ضمن عرض تبريك آغاز سال تحصيلي 97-96 ، مقدم دانشجويان جديد الورود را به دانشگاه پيام نور مركز رامسر گرامي مي داريم.

نشست دبیران انجمنهاي علمي وکانونهاي فرهنگي هنري دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور مركز رامسر در مورخه 94/1/24 به جهت همدلی وهم اندیشی بیشتر دانشجویان، نشست دبیران انجمنها وکانونها در دانشگاه پیام نور مرکز رامسر برگزار گردید.در این جلسه که باحضور مسئول فرهنگی وکارشناس فرهنگی همراه بود ، دبیران انجمنها وکانونها درخواستهای خود را در دو بخش تخصصی وعمومی عنوان نمودند .در پایان نیز مقرر گردید که جهت هم اندیشي بیشتر این جلسات بطور مستمر تکرار شود .

IMG 5067 1024x768 800x600

IMG 5072 1024x768 800x600

IMG 5074 1024x768 800x600

IMG 5081 1024x768 800x600

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859