دوشنبه, 30 بهمن 1396
ضمن عرض تبريك آغاز سال تحصيلي 97-96 ، مقدم دانشجويان جديد الورود را به دانشگاه پيام نور مركز رامسر گرامي مي داريم.

تاليف کتاب درسي پیام نور توسط دکتر محمد شورمیج عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مركز رامسر

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر کتاب تاریخ فرهنگ ایران توسط دکتر محمد شورمیج عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور مرکز رامسر به عنوان منبع درسی رشته مدیریت جهانگردی در مقطع کارشناسی توسط انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ رسید.

 

farhang

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859