سه شنبه, 01 آبان 1397

كسب رتبه هاي برتر مسابقات قرآن دانشگاه پيام نور استان مازندران توسط دانشجويان مركز رامسر

 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور مركز رامسر در مورخه 93/12/18 مسابقات قرآن مرحله نیمه نهایی دانشگاهای پیام نور استان مازندران به میزبانی مرکز بابل برگزار گردید که دانشجویان دانشگاه پيام نور مركز رامسر موفق به كسب رتبه های ذیل گرديدند.

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته

رتبه

1

آقاي مجتبي محجوب

قرائت تحقيق(برادران)

رتبه دوم استاني

2

آقاي حميد گل دشتي

قرائت ترتيل(برادران)

رتبه سوم استاني

3

خانم ام البنين آقاجاني

قرائت ترتيل(خواهران)

رتبه سوم استاني

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859