دوشنبه, 30 مهر 1397

بازديد فرماندار شهرستان رامسر از روند برگزاري امتحانات در دانشگاه پيام نور مركز رامسر

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در مورخه 08/10/93 جناب آقاي حسين سروري فرماندار شهرستان رامسر از دانشگاه پيام نور مركز رامسر بازديد كردند.ايشان ضمن نظارت بر روند برگزاري امتحانات پايان نيمسال و آزمون الكترونيك ، از تجهيزات و آزمايشگاههاي دانشگاه بازديد كرده و در رابطه با گسترش فضاي علمي و آموزشي دانشگاه پيام نور مركز رامسر با آقاي دكتر موسوي رياست دانشگاه صحبت كردند.

IMG 3534 640x480 640x480

 

IMG 3521 640x480 640x480

 

IMG 3526 640x480 640x480

 

IMG 3540 640x480 640x480

 

IMG 3553 640x480 640x480

 

IMG 3580 640x480 640x480

 

 

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859