سه شنبه, 01 آبان 1397

اعلام زمان مهمان موقت- تغییررشته -درخواست وام

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی مهمان ترم-تغییر رشته وتغییرگرایش

به اطلاع می رساند:مهلت زمان درخواست موارد فوق الذکر ازتاریخ 1/10/93لغایت 26/10/93می باشد.

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام شهریه

به اطلاع می رساند:جهت دریافت وام از شروع انتخاب واحد تا پایان می توانید به دانشگاه مراجعه نمایید.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859