سه شنبه, 01 آبان 1397

*توجه*گرد همايي و كارگاه آموزشي دانشجويان رشته اقتصاد*

 

* قابل توجه دانشجويان رشته اقتصاد*

گرد همايي و كارگاه آموزشي دانشجويان رشته اقتصاد دانشگاه پيام نور مركز رامسر

زمان : چهارشنبه 28 آبان 1393 ساعت 10 صبح

مكان : سالن اجتماعات دانشگاه پيام نور مركز رامسر

Picture 006 640x480

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859