دوشنبه, 30 مهر 1397

برگزاري كارگاه آموزشي آشنایی با اوراق قضایی ومقاطع دادرسی در دانشگاه پیام نور مركز رامسر

 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور مركز رامسر در مورخه 93/8/14 به همت اعضای انجمن علمي رشته حقوق ، کارگاه آموزشی آشنایی با اوراق قضایی ومقاطع دادرسی در دانشگاه پیام نور مركز رامسر برگزار گردید . این کارگاه که بمدت 4 ساعت بطول انجاميد ، با استقبال تعداد زیادی از دانشجویان روبرو شد. آقای واثقی عضو علمی رشته حقوق دانشگاه بعنوان مدرس این کارگاه ابتدا کلیاتی را در خصوص آیین دادرسی مدنی وهمچنین آشنایی با اوراق قضایی مطرح نمودند و سپس در پایان کارگاه به سوالات دانشجویان پاسخ دادند .

IMG 1646 640x480 640x480

 

IMG 1644 640x480 640x480

 

IMG 1651 640x480 640x480

 

IMG 1657 640x480 640x480

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859