سه شنبه, 01 آبان 1397

خريد قطعه زمين مجاور دانشگاه توسط كميته خيرين دانشگاه پيام نور مركز رامسر

 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور مركز رامسر درپي تلاشهاي مجدانه آقاي دكتر سيد افشين موسوي چلك رياست محترم دانشگاه پيام نور مركز رامسر در مورخه 93/08/18 جلسه خريد زمين مجاور دانشگاه توسط كميته خيرين دانشگاه پيام نور مركز رامسر برگزار گرديد.در اين جلسه قطعه زمين به متراژ 1000 متر در مجاورت دانشگاه به مبلغ 1,400,000,000 ريال معادل يك ميليارد و چهارصد ميليون ريال توسط كميته خيرين دانشگاه خريداري شد. روابط عمومي دانشگاه پيام نور بدينوسيله از خيرين دانشگاه ساز شهرستان كه همواره با دانشگاه پيام نور مركز رامسر همكاري داشته اند تقدير و تشكر بعمل مي آورد. امید است دعای آينده سازان اين مرز و بوم همواره بدرقه راه و ذخیره آخرت اين بزرگواران باشد.

IMG 2361 640x480

 

IMG 2378 640x480

 

IMG 2371 640x480

 

mobaye name800

 

Picture23.s

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859