پنج شنبه, 03 اسفند 1396
ضمن عرض تبريك آغاز سال تحصيلي 97-96 ، مقدم دانشجويان جديد الورود را به دانشگاه پيام نور مركز رامسر گرامي مي داريم.

اهداي يك دستگاه خودروي سمند توسط كميته خيرين دانشگاه پيام نور مركز رامسر

 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور مركز رامسر با توجه به نياز دانشگاه به وسيله نقليه در مورخه 19/08/93 يك دستگاه خودروي سمند صفر كيلومتر توسط كميته خيرين دانشگاه پيام نور مركز رامسر اهداء گرديد.روابط عمومي دانشگاه بدينوسيله از خيرين دانشگاه ساز شهرستان كه همواره با دانشگاه پيام نور مركز رامسر همكاري داشته اند تقدير و تشكر بعمل مي آورد. امید است دعای آينده سازان اين مرز و بوم همواره بدرقه راه و ذخیره آخرت اين بزرگواران باشد.

 

IMG 2450 640x480

 

IMG 2452 640x480 640x480

 

 

IMG 2461 640x480

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859