دوشنبه, 30 مهر 1397

اهداي يك دستگاه خودروي سمند توسط كميته خيرين دانشگاه پيام نور مركز رامسر

 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور مركز رامسر با توجه به نياز دانشگاه به وسيله نقليه در مورخه 19/08/93 يك دستگاه خودروي سمند صفر كيلومتر توسط كميته خيرين دانشگاه پيام نور مركز رامسر اهداء گرديد.روابط عمومي دانشگاه بدينوسيله از خيرين دانشگاه ساز شهرستان كه همواره با دانشگاه پيام نور مركز رامسر همكاري داشته اند تقدير و تشكر بعمل مي آورد. امید است دعای آينده سازان اين مرز و بوم همواره بدرقه راه و ذخیره آخرت اين بزرگواران باشد.

 

IMG 2450 640x480

 

IMG 2452 640x480 640x480

 

 

IMG 2461 640x480

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859