سه شنبه, 01 آبان 1397

كسب رتبه اول برگزاري آزمونهاي پايان سال توسط دانشگاه پيام نور مركز رامسر

 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور مركز رامسر ، با عنايت به نامه شماره 3/38952/د مورخ 93/07/28 معاونت محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور كشور ، دانشگاه پيام نور مركز رامسر موفق به كسب رتبه اول برگزاري آزمونهاي پايان سال گرديد. اين موفقيت را به رياست و معاونت محترم ، اساتيد ، كاركنان و دانشجويان گرامي دانشگاه تبريك عرض مي نماييم.

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859