پنج شنبه, 03 اسفند 1396
ضمن عرض تبريك آغاز سال تحصيلي 97-96 ، مقدم دانشجويان جديد الورود را به دانشگاه پيام نور مركز رامسر گرامي مي داريم.

كسب رتبه اول برگزاري آزمونهاي پايان سال توسط دانشگاه پيام نور مركز رامسر

 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور مركز رامسر ، با عنايت به نامه شماره 3/38952/د مورخ 93/07/28 معاونت محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور كشور ، دانشگاه پيام نور مركز رامسر موفق به كسب رتبه اول برگزاري آزمونهاي پايان سال گرديد. اين موفقيت را به رياست و معاونت محترم ، اساتيد ، كاركنان و دانشجويان گرامي دانشگاه تبريك عرض مي نماييم.

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859